You are here

Musikskolen genåbner

Musikskolen genåbner efter vi i lang tid har holdt lukket på grund af coronakrisen.

Onsdag den 27. maj genåbner Vallensbæk Musikskole delvist efter lang tids nedlukning.

Det vil sige, at vi åbner al soloundervisning og holdundervisning på Vallensbæk Musikskole. Følgende genåbner ikke endnu:

 • Præludium, Aspirantorkestret og Vallensbæk Harmoniorkester (starter først op onsdag 10/6).
 • Funky Unit (starter først op onsdag 10/6).
 • Vallensbæk Musikskolekor (fortsætter indtil videre med onlineundervisning).
 • Vallensbæk Koret (fortsætter indtil videre med onlineundervisning).
 • 1. kl. Musik & Bevægelseshold samt 2. kl. Musikværkstedshold (fortsætter indtil videre med onlineundervisning)

Aftenbrugere af lokaler er fortsat aflyst og kan ikke benytte musikskolens lokaler. 

Uge 23 er lidt speciel

Undervisningsfri og helligdage:

 • Mandag den 1. juni (2. pinsedag)
 • Tirsdag den 2. juni
 • Onsdag den 3. juni
 • Fredag den 5. juni (Grundlovsdag)

Mandag og fredag er helligdage, og der har skolen lukket. Tirsdag og onsdag er undervisningsfri, medmindre at din lærer har lavet en anden aftale om at erstatte undervisning disse dage.

Ekstra undervisning i uge 26

Uge 26 (dvs. mandag 22/6 – fredag 26/6) var som udgangspunkt undervisningsfri, men på baggrund af den lange nedlukning har vi valgt at lave den om til en ekstra undervisningsuge, så der bliver mulighed for at spille lidt mere sammen, før end vi alle tager på sommerferie.  

Retningslinjer på musikskolen for genåbning

For at vi kan genåbne musikskolen og for at mindske smitterisikoen, så alle kan føle sig trygge ved at komme, er der lavet en række retningslinjer, som skal overholdes for at denne genåbning kan lade sig gøre forsvarligt.

Husk Gentilmelding

Husk i øvrigt at gentilmeldingsperioden stadig er i fuld gang, som tidligere skrevet ud, og at du derfor skal huske at gå ind på din profil på speedadmin, og gentilmelde dig til næste sæson. Fristen er onsdag 17/6.

Retningslinjer ved genåbning

 • Hygiejnekrav

  • Alle elever og lærere skal vaske hænder/bruge håndsprit før og efter undervisningen.
  • Elever skal undgå at røre ved mere end højst nødvendigt på musikskolen. Dvs. at lærer opsætter nodestativer, tænder og indstiller el-klaver, forstærkere mm. Spritter dørhåndtag m.m. af efter hver elev. 
  • Venterum er lukkede
  • Elever skal vente udendørs og bliver hentet af læreren. 
  • Forældre og pårørende skal også vente udenfor. 
  • Elever må ikke opholde sig i bygningerne længere end nødvendigt, og opholdsrum og lign. bliver afspærret.
  • Elever medbringer sit eget instrument (når det er muligt, eller aftal evt. med lærer). Dette gælder dog ikke: Klaverelever, tangenter bliver sprittet af efter hver elev, og lærer instruerer på et andet klaver. Slagtøjselever skal selv medbringe stikker eller køller, men ikke slagtøjsinstrumenter. Elever bruger dog hvert sit instrument. Sangelever skal selv medbringe egen mikrofon (tal evt. med lærer om dette). 
  • Vi opfordrer desuden til oftere rengøring af de hjemlånte instrumenter efter gældende anvisninger (spørg evt lærer).
  • Blæsere bedes selv medbringe en klud/håndklæde til tømning af kondensvand. 

   

 • Afstandskrav

  • Der skal være en afstand på mindst 1 meter mellem to personer.
  • For blæsere og sangere skal der være mindst en afstand på 2 meter mellem to personer.
 • Andet

  Til orientering får musikskolen ekstra rengøring.

  Hvis vi i fællesskab blot kan overholde disse retningslinjer, kan vi trygt genoptage vores fælles passion, musikken, og få musikskolens bygninger til at summe af liv og musik igen.

Kontakt

Sidst opdateret 27.05.2020