You are here

Bestyrelsen

Musikskoles bestyrelse blev dannet i 1996 og består af ni medlemmer.
  • Tre medlemmer er valgt af kommunalbestyrelsen
  • tre medlemmer er valgt af forældrene
  • et medlem er valgt af skolebestyrelsen fra de tre folkeskoler
  • et medlem er valgt af musikskolelærerne
  • et medlem er valgt af eleverne
  • Derudover kan musikskolens to selvstændige foreninger: Vallensbæk Koret & Vallensbæk Harmoniorkester, selv udpege en repræsentant.

Musikskolens leder fungerer som sekretær.

Bestyrelsen afholde ca. fem møder årligt.

Medlemmer

Lyngvej 1, 2. lejl. 3
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 2681 3682
Morten Schou Jørgensen
Udpeget af Kommunalbestyrelsen
2665 Vallensbæk Strand
Mob 4052 3148
Forældrevalgt
Mob 2184 9151
Forældrevalgt
Tlf 2179 9559
Underviser i klaver , solosang, klaversammenspil og workshop
Tlf 3828 6076
Mob 2323 9405
Karin Ehlers Lysholm
Elevrepræsentant
Mob 4118 5899
medlem af Vallensbæk Koret
Mob 2878 6151
Sidst opdateret 06.03.2017