You are here

Formål

Musikskolen har til formål at give eleverne mulighed for at udvikle kreative evner inden for musikalske udtryk, gennem aktiv deltagelse i musikalske sammenhænge.

Gennem en progressiv tilrettelagt undervisning at give den enkelte elev mulighed for at udvikle musikalske evner og færdigheder, for derigennem at kunne udtrykke sig skabende, kunstnerisk og musikalsk såvel i fællesskab som individuelt.

Gennem beskæftigelsen med musik at medvirke til den enkelte elevs personlighedsudvikling, samt øge dennes forståelse af sig selv som en del af et fællesskab, idet sammenspil søges fremmet mest muligt.

Som kulturinstitution at engagere sig i det lokale musik- og kulturmiljø, både som medvirkende, medskabende og fornyende.

Kontakt

Idræts Alle 7
2625 Vallensbæk
Tlf 4797 4750
Mandag, Tirsdag, Torsdag kl. 09.00-14.00
Sidst opdateret 18.08.2014