You are here

Referater

Læs referaterne fra Musikskolens bestyrelsesmøder

Referater 2019/2020 Vallensbæk Musikskole

Referater fra bestyrelsesmøder Vallensbæk Musikskole

 • Bestyrelsesmøde 09.12.19 Vallensbæk Musikskole

  Bestyrelsesmøde, Vallensbæk Musikskole

  Referat Mandag 9/12 2019, kl, 19.30 – 21.15

   

  1. Startpunkter:

  1a. Dagsorden blev godkendt

  1b. Referat fra sidst blev godkendt.  

   

  2. Økonomi:

  2a. Budget 2019. Orientering. Der forventes et mindreforbrug på ca. kr. 70.000,-, som er indenfor + - 5 %, og som forventes overført til næste års budget.

  2b. Budget 2020. Musikskolens budget stiger over de næste 4 år pga. ny tildelingsmodel på baggrund af en befolkningstilvækst. I 2020 er det en stigning på kr. 29.000,-. Omplaceringer som blev lavet i budget 2019 i januar bliver ikke videreført i budget 2020. Jens blev bedt om at give bestyrelsen forundring over dette videre til kommunens økonomiafdeling.

   

  3. Ny strategi/Vision for musikskolen. Forslag blev gennemgået, og der var ingen yderligere ændringsforslag. Samme bliver præsenteret på lærermøde onsdag 11/12.

   

  4. Korte orienteringspunkter fra musikskolelederen:

  4a. Arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.

  Bl.a sangskriverkonkurrence fredag 6/3. Her må bestyrelsesmedlemmer godt trække på lokalt netværk til sponsorgaver til konkurrencen.

  4b. Der er ansat en ny Trompetlærer, Rolf Thofte Sørensen.

  4c. Jens har modtaget en opsigelse fra slagtøjslærer Thomas Teisner, som pt er på orlov. Ny stilling bliver derfor opslået forår 2020.

   

  5. Evt.

  5a. Annette fortalte om flere fra Va koret havde deltaget i DR Julekoncert i Koncerthuset.

 • Bestyrelsesmøde 21.10.19 Vallensbæk Musikskole

   

  Bestyrelsesmøde, Vallensbæk Musikskole

  Referat Mandag 21/10 2019, kl, 19.15 – 21.15

  Afbud: Anette,

   

   

  1. 1. Startpunkter:
   1. 1a. Dagsorden blev godkendt
   2. 1b. Referat fra sidst blev godkendt.

   

  1. 2. Økonomi:
   1. 2a. Budget 2019. Orientering. Der forventes et mindreforbrug på ca. 40.000,- kr.
   2. 2b. Høringssvar til budget 2020.
    1. i. Partiernes budgetforlig blev gennemgået, og et forslag til høringen blev vedtaget.

   

  1. 3. Nøgletal. Orientering og kommentarer.

   

  1. 4. NY strategi og vision. Proces og udvalg.
   1. 4a. Nedsættelse af udvalg: morten, lene, claus, karin og Jens

   

  1. 5. Korte orienteringspunkter fra musikskolelederen:
   1. 5a. Om nye lærere
   2. 5b. Om antal Elevfripladser
   3. 5c. Arrangementer indtil næste bestyrelsesmøde blev gennemgået.

   

  1. 6. Evt.
   1. 6a. Orientering om Sangskrivningskonkurrence lørdag 26/1 kl 16. Jens spurgte om nogen havde lyst til at spørge lokale virksomheder om sponsorgaver.

   

  Næste møde: 9/12 kl. 19.30

   

 • Bestyrelsesmøde 27.01.20 Vallensbæk Musikskole

   

  Bestyrelsesmøde, Vallensbæk Musikskole

  Referat Mandag 27/1 2020, kl, 19.30 – 21.15

   

  1. 1. Startpunkter:
   1. 1a. Dagsorden blev godkendt
   2. 1b. Referat fra sidst blev godkendt

   

  1. 2. Økonomi:
   1. 2a. Endeligt regnskab 2019. Der er et mindreforbrug på kr. 38.000, som formodentlig vil blive overført til indeværende budgetår 2020.
   2. 2b. Der blev orienteret om budget 2020.

   

  1. 3. NY strategi og vision.
   1. 3a. Strategien er på dagsordenen til BKU mødet 5/2, hvor den enten skal godkendes eller til orientering.
   2. 3b. Enighed om at Overskriften ”Danmarks bedste Musikskole for alle i Vallensbæk” skal tilføjes dokumentet om strategien.

   

  1. 4. Korte orienteringspunkter fra musikskolelederen:
   1. 4a. Arrangementer forår 2020.
    1. i. Kyndelmissekoncert 2/2 kl. 15-16 på Korsagergård
    2. ii. Isøre Band Camp 28/2
    3. iii. Vestegnens Kortræf 1/3 i Helligtrekongers Kirke
    4. iv. Sangskrivningskonkurrence + Rockkoncert 13/3 lokale i centret.
    5. v. Blokfløjtedag med 2. kl. 24/3 kl. 12.30 + 16.30
    6. vi. 4. kl. kor 26/3 kl. 19
    7. vii. Sommerkoncert fre 15/5 kl 19
   2. 4b. Der vil blive skiftet låse i Store Villa så aftenøvning bliver muligt for elever, der har brug for det.

   

  1. 5. Evt.
   1. 5a. Jens orienterede om at næste januar 2021 vil der blive arrangeret i forbindelse med SAMUKU’s seminar et oplæg for bestyrelser og interessenter om det regionale og landsdækkende musikskolesamarbejde.

   

  Næste møder: 30/3, 8/6 2020 kl. 19.30 – 21.15

Kontakt

Idræts Alle 7
2625 Vallensbæk
Tlf 4797 4750
Mandag, Tirsdag, Torsdag kl. 09.00-14.00
Sidst opdateret 20.04.2020