You are here

Regler

Regler for Vallensbæk Musikskole

Generelt

§ 1. Vallensbæk Musikskole tilbyder undervisning til alle borgere i Vallensbæk Kommune. Undervisningen er forbeholdt borgere i kommunen.

Lektionerne

§ 2. Alle elever har i løbet af en sæson 35 undervisningsgange. (Med hensyn til datoer vedrørende sæsonstart og slut, ferier og fridage - se venligst Vallensbæk Musikskoles ferieplan for indeværende sæson.) Bemærk at sæsonen for Forældre/barn-rytmik er på 22 undervisningsgange og at der kan være andre tilbud på færre undervisnignsgange. 

§ 3. I tilfælde af elevens forsømmelse af en lektion erstattes lektionen ikke. Dette gælder også, hvis forsømmelsen skyldes lejrskole, klassearrangement m.m. Der skal altid meldes afbud til læreren eller kontoret.

§ 4.

  1. Såfremt musikskolen bliver nødt til at aflyse en lektion, vil tilbagebetaling finde sted, dog først fra og med den 3. aflysning (for hold med en sæson på færre end 23 gange kompenseres hver aflysning dog).
  2. Tilbagebetaling sker kun til elever, der har været aktive ved sæsonens start og slutning, og kun ved beløb over 75 kr. Tilbagebetaling sker samlet i slutningen af skoleåret.

Indmeldelse

§ 5. Indmeldelse til musikskolen foregår via Vallensbæk Musikskoles hjemmeside. (Du kan også klikke her). Vallensbæk Musikskole vil efterfølgende give skriftligt tilsagn, hvor mødetid og sted vil fremgå.

§ 6. Gentilmelding. Alle elever skal gentilmeldes en ny sæson, også elever på ventelisten. Såfremt ventelisteelever ikke gentilmelder sig, bliver de slettet af ventelisten.

§ 7. For sent indkomne tilmeldinger kan medføre, at undervisningen ikke kan imødekommes. Dette gælder også ved gentilmelding.

Udmeldelse

§ 8. Udmeldelse af Vallensbæk Musikskole skal ske skriftligt (eller ved e-mail). Udmeldelse kan kun ske med 3 måneders varsel fra den næste første i måneden. Alle nye elever eller elever, der har skiftet lærer eller fag, har dog 3 måneders prøvetid og kan indenfor denne periode udmelde sig til den næste første (dvs. den kommende første + en måned).

§ 9. Hvis en elev på grund af dårlig opførsel, ustabilt fremmøde og manglende flid ikke opnår et tilfredsstillende undervisningsforløb, forbeholder Vallensbæk Musikskole sig ret til efter orientering af forældrene/eleven at nægte eleven videre deltagelse i undervisningen.

Instrument og noder

§ 10. Det forudsættes, at eleven har eget/lejet instrument.

§ 11. Nodemateriale betales af eleven. Nodemateriale kan med fordel købes gennem Vallensbæk Musikskole.

Kontakt

Idræts Alle 7
2625 Vallensbæk
Tlf 4797 4750
Mandag, Tirsdag, Torsdag kl. 09.00-14.00
Sidst opdateret 15.05.2018