You are here

Vedligehold af messinginstrumenter

  • baryton

    Fotograf: Arkiv

    Når du vedligeholder dit messinginstrument, er det blandt andet vigtigt at tømme det for kondens.

Sådan passer du godt på din trompet, basun, valdhorn, tuba, euphonium elller baryton.

Før man starter med at spille, er det en god ide at smøre ventilerne med ventilolie. Mærk også efter om alle bøjler kan bevæges og eventuelle triggere går, som de skal.

Når man er færdig med at spille er det vigtigt at tømme instrumentet for kondens og vand. Den letteste måde at gøre dette på er at åbne for vandklapperne, mens der blæses luft gennem instrumentet. Herefter tages bøjlerne ud og tømmes for det vand som eventuelt har samlet sig.

Grunden til dette er, at vores spyt indeholder syre som kan føre til gennemtæring og kan få bøjler og ventiler til at sætte sig fast.

Også i vores sved er der syre som kan tære instrumentets overflade. For at bevare denne, bør man efter brug aftørre instrumentet med en blød klud. Med tiden kan syren tære gennem lakeringen eller forsølvningen og herefter videre ind i selve messingen.

Ventiler

På de fleste messingblæseinstrumenter er der tre ventiler, som hver har en ventilbøjle. Disse bøjler skal tjene til at forlænge instrumentets normale rørlængde, således at naturtonen bliver dybere. Ved at kombinere to eller alle tre ventiler kan hele den kromatiske skala dækkes.

Der findes to hovedtyper af ventiler som bruges på messinginstrumenter i dag, pumpeventiler (Perinét ventiler) og drejeventiler. Pumpeventilerne er i konstruktion de enkleste men også dem som kræver mest vedligeholdelse.

Skal ventilerne fungere optimalt er det vigtigt at hverken disse eller de tilhørende ventilhusene udsættes for slag eller ujævnheder.

Pumpeventiler

Ventilerne skal regelmæssigt smøres med ventilolie. Dette gøres ved at tage ventilen ud og først tørre den gamle ventilolie af. Så tilfører man ventilen ny olie og sætter den på plads i ventilhuset.

Tjek også regelmæssigt at alle bunddæksler let kan løsnes. Begynder de at gå trægt skal man rense gevindet for smuds og smøre med lidt key- eller rotor spindle oil.

En gang i mellem (ugentlig eller månedlig afhængig af brug) bør man rense ventilhuset.

Dette gøres ved at man først tager ventilen ud (og tørrer den gammel olie af), herefter skrues bunddækslet af, således man kan se gennem ventilhuset. En klud viklet om en rensestang føres gennem huset. Dette gentages flere gange.

Afslut med at montere bunddæksel og den nysmurte ventil. Vær opmærksom på at du får rette ventil i rette ventilhus. Ventilerne er mærket med nummer eller prikker som viser hvilket hus de tilhører.

Får du sat forkert ventil i forkert hus vil du ikke kunne spille på instrumentet.

Drejeventiler

Denne type ventiler behøver ikke smørelse så ofte som pumpeventilerne.

Til pumpeventiler bruges almindelig ventilolie, til drejeventiler bruges indvendig en tynd olie (rotary valve oil), en lidt tykkere ventilernes top og bundspindler (rotor spindle oil) og en tredje til mekanikken (key oil eller lignende).

Begynder ventilen at have langsom aktion, tages ventilbøjlen af og rotor olie tilføres ventilen gennem et af rørene samtidigt med at ventilen trykkes ned.

På denne måde kan olien fordele sig rundt i ventilhuset.

Herefter sættes bøjlen tilbage på plads og bunddækslet skrues af.

En dråbe Rotor spindel olie tilføres top og bundspindel. Mekanikken kan smøres med key- eller lever oil som er lidt mere tyktflydende. Tilfør nogle dråber på alle led. Tryk så ventilen nogle gange så olien fordeler sig overalt.

Drejeventiler er væsentlig mere kompliceret end pumpeventiler og derfor er der ikke lige så meget vedligeholdelse man selv kan udføre.

Drejeventiler bør en gang i mellem tages ud og renses. Dette bør gøres af en fagmand.

Bøjler

Bøjlerne bør smøres regelmæssigt med slidegrease.

Dette gøres for at bøjlerne ikke skal sætte sig fast, men let kunne justeres og tages ud for at tømme instrumentet for vand.

Når bøjlerne skal smøres skal den gamle fedt (grease) renses af. Tilfør så ny grease og fordel dette før du sætter bøjlen på plads.

En gang i mellem er det smart også få renset yderrørene. Dette gør man ved at vikle en klud på en rensestok og føre den ind i røret, herved fjernes den gamle grease.

Bøjlen sættes så tilbage efter at du har smurt den.

Nogen gange hænder det at bøjler sætter sig fast. Man kan prøve at hive dem ud og nogle gange lykkedes det. Men man skal være forsigtig ikke at hive for hårdt i bøjlerne, da man let kan ødelægge noget på instrumentet. Man kan prøve at vikle en klud rundt om bøjlen og hive i denne for at få mere kraft, men igen ikke hiv for hårdt.

Se også nøje efter at bøjlen ikke er løs i den ene side og sidder fast i den anden. Hvis man så hiver i bøjlen, kan den blive skæv og i værste fald kan man ødelægge både bøjle og instrument.

Rengøring af pumpeventil-instrumenter

Messinginstrumenter behøver regelmæssig rengøring og vedligeholdelse.

Vær forsigtig når du skal vaske instrumentet, så du ikke påfører stød og slag.

Tag alle ventiler, dæksler, fjedrer og bøjler af.

Brug ikke rå magt, delene skal kunne løsnes let uden brug af tænger eller andet værktøj. Læg instrumentet og dele i lunkent mildt sæbevand. Ventilerne skylles under rindende vand. (Ventilerne er hule fordi de skal være lette). Brug en fleksibel børste (specialbørste) for at vaske instrument og bøjler indvendig. I ventilhuset bruger du en ventilhusbørste. Instrument og dele vaskes udvendig med en blød klud eller svamp.

Skyl så godt i lunkent vand for at fjerne alle sæberester, tør udvendigt med en blød klud for at undgå skjolder. Du skal måske vende instrumentet nogen gange for at få alt vandet ud.

Lad instrument og alle dele tørre godt, specielt ventilhusene, smør og saml instrumentet.

Rengøring af drejeventilinstrumenter

På drejeventilinstrumenter er der mindre man kan gøre selv. Tag bøjlerne ud og læg dem i sæbevand på samme måde som med pumpeventilinstrumenter og vask på samme måde.

Da du ikke selv skal tage ventilerne ud, skal resten af instrumentet ikke lægges i sæbevand.

Skyl instrumentet igennem ved hjælp af en slange som sættes til blæsestangen. Tryk ventilerne ned en efter en, sådan at vandet kommer gennem alle rør.

Tøm så instrumentet for vand. Du bliver nødt til at vende instrumentet rundt nogle gange.

Lad alt tørre før du smører bøjler, giver ventilerne ny olie sætter instrumentet sammen igen.

Rengøring af basuner

Rengøring af basun sker på næsten samme måde. Demonter klangstykke og træk, hvis instrumentet har kvartventil, lad den sidde i. Læg klangstykke og indertræk i lunkent, mildt sæbevand. Fyld ydretræk med mildt sæbevand - lad dette stå lidt og virke.

Brug en fleksibel børste til at rense bøjler og ydertræk og brug en lang rensestok med en klud eller børste til at rense indvendigt i indertrækket. Vask udvendig med en klud eller en svamp. Skyl træk og instrument så der ikke er nogen sæberester tilbage i instrumentet.

Med en klud omviklet rensestokken aftørres den indvendige del af trækket. Dette gentages med rene klude til trækket er helt tørt. Lad resten af delene ligge og tørre.

Træk og bøjler smøres før du sætter instrumentet sammen igen.

(Denne tekst er med tilladelse kopieret fra musikforretningen I.K.Gottfried.)

Kontakt

Idræts Alle 7
2625 Vallensbæk
Tlf 4797 4750
Mandag, Tirsdag, Torsdag kl. 09.00-14.00
Sidst opdateret 16.10.2013