You are here

Priser

 • En person sidder med betalingskortet foran computeren

  Fotograf: Colourbox

Se priserne for undervisningen på Vallensbæk Musikskole i sæson 2020/2021

Elevbetaling (pr. måned anført i DKK) for instrumentalundervisning og sammenspi

 • Eneundervisning og sammenspil børn, 20 min/ugen = 390,- kr
 • Eneundervisning og sammenspil børn, 25 min/ugen = 485,- kr
 • Eneundervisning og sammenspil børn, 30 min/ugen = 580,- kr
 • Eneundervisning og sammenspil voksne over 25 år, 20 min/ugen = 745,- kr
 • Eneundervisning og sammenspil voksne over 25 år, 20 min/ugen = 930,- kr
 • Forældre/barn rytmik – per barn: 180,- kr
 • Musik & Bevægelse for 1. klasserne/Musikværksted for 2. klasserne: kr. 95,-
 • Band-Lab Band for begyndere: kr. 125,-
 • Vallensbæk Musikskolekor        kr. 95,-
 • Vallensbæk Musikskolekor incl. Solosang: kr. 180,-
 • Vallensbæk Koret kr. 230,-
 • Holdundervisning for begyndere à 45 min.: kr. 250,-
 • Sammenspil for elever, der ikke modtager instrumentalundervisning: kr. 95,-
 • Babyrytmik for 3-12 måneders børn, 8 ugers forløb bemærk engangsbeløb:kr. 380,-
 • Garageband eller Studieteknik 10 ugers forløb med 90 min. pr. uge bemærk engangsbeløb: kr. 650,-
 • Leje af instrument: kr. 45,-

Opkrævning

Al undervisning: 9 måneder (i 8 rater, hvor 1. rate dækker 2 måneder og betales den 1. oktober og dækker september og oktober).

Undtagen

 • Forældre/barn rytmik: 6 måneder. (i 6 rater, hvor 1. rate betales den 1. oktober).
 • Baby Rytmik for 0-1 årige: her betales et engangsbeløb ved start.
 • Sangskrivning, Komposition & Musikproduktion: her betales et engangsløb ved start.  
 • Instrumentleje: 12 måneder (i 10 rater, hvor 1. rate betales den 1. september og dækker juli og august (hvis man har gået året før og haft instrumentet hjemme over sommeren); og 2. rate betales 1. oktober og dækker september og oktober; og de resterende 8 rater betales hver den 1. i måneden og dækker den måned man går ind i).

Administration af indbetalinger

Vallensbæk Kommunes opkrævningssystem varetager administrationen af indbetalinger og er underlagt de regler, der gælder herfor. Bemærk venligst, at der ved for sen indbetaling opkræves gebyr på kr. 75,-.

Økonomisk fripladstilskud

Der er mulighed for at få halv eller hel økonomisk friplads for alle under 18 år, der er bosat i Vallensbæk. Halv økonomisk friplads betyder, at man får nedsat sin elevbetaling med 50%, og hel økonomisk friplads betyder, at elevbetalingen til undervisningen frafalder. Det er muligt at søge om halv økonomisk friplads, hvis den samlede husstandsindkomst er mellem 225.000 - 425.000 kr., og det er muligt at søge om hel økonomisk friplads, hvis den samlede hustandsindkomst er under 225.000 kr.

Ansøgningsblanket kan fås ved henvendelse til Musikskolens administration, derefter ansøges ved at fremsende den udfyldt ansøgningsskema til Musikskolen. Vær opmærksom på, at det er den samlede husstandsindkomst, altså for alle over 18 år på husstanden, som skal indgå i beregningen.

Friplads overføres ikke automatisk fra den tidligere sæson. Der er følgende frister for at søge:

 • For elever der har modtaget friplads fra seneste skoleår, som genansøger: Senest 15. august.
 • For nye elever, der skal starte fra start på ny sæson: Senest 15. august
 • For nye elever, som søger efter sæsonstart og senest 1. oktober. Her vil fripladsen først træde i kraft fra næste opkrævning.
 • For nye elever, som ansøger efter 1. oktober, vil fripladsen tidligst træde i kraft fra næste 1. og en måned frem.

Fripladsordningen er altså ikke med tilbagevirkende kraft eller fra ansøgningsdato.

Der kan ikke søges friplads for instrumentleje.

Indkomsten fra årsopgørelsen bliver ved udgangen af sæsonen sammenlignet med den faktiske husstandsindkomst, og der kan således ved indkomststigning ske en regulering af fripladstilskud.

Kontakt evt. Musikskolens kontor for yderligere informationer.

Kontakt

Idræts Alle 7
2625 Vallensbæk
Tlf 4797 4750
Mandag, Tirsdag, Torsdag kl. 09.00-14.00
Sidst opdateret 19.05.2020